Τεχνικές συμβουλές

Απορροφητήρας

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Δεν λειτουργεί – Το φως της συσκευής δεν ανάβει Δεν φτάνει ρεύμα στην συσκευή Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
Ελέγξτε τον κεντρικό πίνακα. Αν έχει καεί κάποια ασφάλεια αντικαταστήστε την
Δεν λειτουργεί – Το φως ανάβει Απορρύθμιση λειτουργιών πλακέτας λόγω πτώσης τάσης Κάντε RESET της συσκευής κατεβάζοντας για 5 λεπτά την ασφάλεια του πίνακα που τροφοδοτεί με ρεύμα την συσκευή
Δεν ανάβουν οι λάμπες φωτισμού Οι λάμπες έχουν καεί ή έχουν ξεβιδωθεί Ελέγξτε τις λάμπες. Στην περίπτωση που είναι καμένες θα πρέπει να αντικατασταθούν. Στην περίπτωση που δεν κάνουν καλή επαφή προσπαθήστε να τις σφίξετε, βιδώνοντας τες προσεκτικά.
Δεν αποδίδει- Κραδασμοί Τα φίλτρα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ξένα αντικείμενα στην εγκατάσταση μέχρι και την έξοδο αυτής Ελέγξτε τα φίλτρα αν είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα. Ελέγξτε την εγκατάσταση μέχρι και τον σωλήνα εξόδου για τυχόν ξένα αντικείμενα που εμποδίζουν την ροη του αέρα προς τα έξω
Δεν αποδίδει- Κραδασμοί ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Τηρείται το σωστό κατώτατο όριο-υψος τοποθέτησης (50 cm για ηλεκτρικές εστίες, 65cm για εστίες γκαζιού). Σε διαφορετική περίπτωση, σοβαροί κίνδυνοι βλαβών σε μοτέρ και φτερωτές εγκυμονούν Χρησιμοποιείται ικανοποιητική διάμετρο σωλήνα. (Φ10-12 για συρόμενους, Φ12-14 για καμινάδες) με όσο το δυνατόν μικρότερη διαδρομή σωλήνα και με όσο το δυνατόν λιγότερες γωνίες μέχρι και την έξοδο αυτού. Για μέγιστη αποδοτικότητα προτιμήστε κινητές και όχι σταθερές περσίδες στο τέλος της διαδρομής. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από της οδηγίες εγκατάστασης επιφέρει αύξηση θορύβου και μειωμένη αποδοτικότητα σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες της συσκευής.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής χωρίς να είναι τοποθετημένα τα φίλτρα αυτής Εάν η συσκευή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι,χρησιμοποιείται ειδικά καθαριστικά για τον σκοπό αυτό.

Επιτραπέζιο κουζινάκι

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Η συσκευή δεν λειτουργεί Δεν είναι στην πρίζα Τοποθετήστε το φις στην πρίζα
Υπάρχει πρόβλημα στην παροχή ρεύματος Ελέγξτε την πρίζα παροχής ρεύματος με μια άλλη συσκευή
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φωτίζεται ελαφρά χωρίς η συσκευή να είναι σε λειτουργία   Βγάλτε το φις από την πρίζα και τοποθετήστε το ξανά αλλά με αντίθετη φορά
Η μεγάλη εστία δεν λειτουργεί ενώ λειτουργεί ο φούρνος   Φυσιολογική λειτουργία. Ταυτόχρονη λειτουργία φούρνου και μεγάλης εστίας δεν υποστηρίζεται από την συσκευή.

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Το νερό δεν ζεσταίνεται Η αντίστοιχη ασφάλεια στον ηλεκτρολογικό πίνακα είναι καμένη Ελέγξτε την ασφάλεια του ηλεκτρολογικού πίνακα
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει αλλά το νερό ζεσταίνεται Η λυχνία έχει καεί Η αντικατάσταση ή όχι της λυχνίας δεν επηρεάζει την λειτουργία της συσκευής
Θόρυβος κατά την λειτουργία Ο χαμηλός θόρυβος κατά την θέρμανση του νερού είναι φυσιολογικός. Εντονότερος θόρυβος πιθανόν να οφείλεται σε συσσώρευση αλάτων γύρω από την αντίσταση Φροντίστε για την περιοδική συντήρηση της συσκευής. Απαιτείται λύσιμο της αντίστασης, καθαρισμός αλάτων και αντικατάσταση του ανοδίου αυτής. Πρόκειται για κάτι που εξαιρείται της εγγύησης που μπορεί να συνοδεύει την συσκευή
Μικρότερη ποσότητα ζεστού νερού Ελλιπής συντήρηση. Είναι πιθανόν η διαρκής συσσώρευση αλάτων στο λέβητα να μειώσει τον ωφέλιμο όγκο του νερού Φροντίστε για την περιοδική συντήρηση της συσκευής
Το νερό δεν είναι αρκετά ζεστό Μικρός χρόνος λειτουργίας της συσκευής Παρατείνετε τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως σχετικά με τους απαιτούμενους χρόνους θέρμανσης
Ο εξωτερικός ρυθμιστής θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένος σε χαμηλή θερμοκρασία Ρυθμίστε τον εξωτερικό ρυθμιστή θερμοκρασίας σε υψηλότερη θερμοκρασία
Διαρροή νερού από βαλβίδα ασφαλείας Υπερπίεση στο δίκτυο Δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά αντίθετα ένδειξη ότι η συσκευή προστατεύεται από την υπερπίεση. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο KATAΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ.

Ηλιακός θερμοσίφωνας

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Το νερό δεν ζεσταίνεται ενώ υπάρχει ηλιοφάνεια Μη επαρκής πλήρωση της συσκευής με θερμικό φορέα Ελέγξτε τη ποσότητα του θερμικού φορέα. Ο έλεγχος και η συμπλήρωση θερμικού φορέα γίνεται πολύ πρωί ή αργά το βράδυ. Είναι κάτι που εξαιρείται της εγγύησης που μπορεί να συνοδεύει την συσκευή
Λάθος προσανατολισμός της συσκευής Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα προσανατολισμένη στο Νότο
Ύπαρξη εμποδίου ή αντικειμένου που δημιουργεί σκιάσεις στους συλλέκτες Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη και την αφαίρεση αυτών
Διαρροή νερού από την βαλβίδα ασφαλείας Υπερπίεση στο δίκτυο Δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά αντίθετα ένδειξη ότι η συσκευή προστατεύεται από την υπερπίεση
Μικρότερη ποσότητα ζεστού νερού Ελλιπής συντήρηση. Είναι πιθανόν η διαρκής συσσώρευση αλάτων στο λέβητα να μειώσει των ωφέλιμο όγκο του νερού Φροντίστε για την περιοδική συντήρηση της συσκευής. Απαιτείται λύσιμο της αντίστασης, καθαρισμός αλάτων και αντικατάσταση ανοδίου αυτής. Είναι κάτι που εξαιρείται της εγγύησης που μπορεί να συνοδεύει την συσκευή.

Κουζίνα - Φούρνος

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Η συσκευή δεν λειτουργεί Δεν φτάνει ρεύμα στην συσκευή Ελέγξτε τις συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος και την αντίστοιχη ασφάλεια του ηλεκτρολογικού πίνακα. Στην περίπτωση που είναι καμένη αντικαταστήστε την
Ο φούρνος δεν ζεσταίνεται Λανθασμένος χειρισμός επιλογής προγράμματος, μη ρυθμισμένος χρονομετρητής Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί σωστά ο διακόπτης του θερμοστάτη και ο διακόπτης επιλογής προγραμμάτων ψησίματος. Για συσκευές που διαθέτουν χρονομετρητή βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το ρολόι (Συμβουλευτείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσεως της συσκευής σας)
Αναδύονται καπνοί και δυσάρεστες οσμές κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας (Μόνο για καινούριες συσκευές) Προέρχεται από την τήξη και εξάτμιση κολλητικών ουσιών που υπάρχουν στην μόνωση της πόρτας καθώς και στην εξάτμιση του αντιοξειδωτικού στρώματος των αντιστάσεων Το φαινόμενο είναι φυσικό και παροδικό σε όλες τις καινούριες συσκευές. Λειτουργήστε τον φούρνο χωρίς φαγητό με κλειστή πόρτα αρκετή ώρα. Με την συνεχόμενη λειτουργιά το φαινόμενο σταδιακά θα εξαφανιστεί
Ηλεκτρικές εστίες με φαινόμενα οξείδωσης Ελλιπής συντήρηση των εστιών. Λειτουργία της συσκευής σε χώρο με μεγάλα ποσοστά υγρασίας Ανάψτε την εστία μέχρι να κάψει. Σβήστε την, περιμένετε μέχρι να γίνει χλιαρή και καθαρίστε την, χρησιμοποιώντας ειδικά για τον σκοπό αυτό καθαριστικά
Φούρνος με φαινόμενα οξείδωσης Ελλιπής συντήρηση του εμαγιέ του φούρνου. Αποθήκευση ψημένου φαγητού σε αυτόν Απομακρύνεται πάντα το φαγητό από τον χώρο του φούρνου μετά το πέρας του ψησίματος. Φροντίζεται τον τακτικό καθαρισμό αυτού.

Πλυντήριο - Στεγνωτήριο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Το πλυντήριό δεν λειτουργεί - Οι λυχνίες ελεγχου δεν ανάβουν Δεν είναι στην πρίζα Τοποθετήστε το φις στην πρίζα
Η ασφάλεια είναι καμένη Ελέγξτε την ασφάλεια του ηλεκτρολογικού πίνακα
Υπάρχει πρόβλημα στην παροχή ρεύματος π.χ. διακοπή ρεύματος Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
Το πλήκτρο έναρξης / λήξης δεν έχει πατηθεί Πιέστε το πλήκτρο έναρξης / λήξης
Ο επιλογέας προγραμμάτων είναι στη θέση "0" (κλειστός) Γυρίστε τον επιλογέα προγραμμάτων στην επιθυμητή θέση
Το πλυντήριό δεν παίρνει νερό Η παροχή νερού είναι κλειστή Ανοίξτε την
Ο σωλήνας παροχής νερού έχει λυγίσει Ελέγξτε τον
Το φίλτρο της βαλβίδας έχει βουλώσει Καθαρίστε τα φίλτρα της βαλβίδας παροχής
Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά - έχετε επιλέξει χρονοκαθυστερηση Κλείστε καλά την πόρτα. Κλείστε καλά την πόρτα. Θα πρέπει να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ». Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει χρονοκαθυστερηση
Το πλυντήριό σας δεν αποστραγγίζει το νερό Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει βουλώσει ή έχει λυγίσει Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης
Το φίλτρο της αντλίας έχει βουλώσει Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας
Τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον κάδο. Ανακατατάξτε τα ρούχα
Κραδασμοί Το πλυντήριό σας δεν έχει ευθυγραμμιστεί Ρυθμίστε τα ποδαράκια ευθυγράμμισης
ΟΙ ΔΟΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Αφαιρέστε τους δοκούς μεταφοράς Συμβουλευτείτε το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης της συσκευής
Μικρή ποσότητα ρούχων Κανένα πρόβλημα για την συσκευή
Υπερβολική ποσότητα ρούχων Μην υπερβαίνετε το συνιστώμενο βάρος ρούχων και τοποθετήστε τα ρούχα ένα - ένα
Το πλυντήριό σας ακουμπάει σε ανώμαλη η γλιστερή επιφάνεια Ελέγξτε την επιφάνεια που είναι τοποθετημένη η συσκευή
Υπερβολικός αφρός Έχετε χρησιμοποιήσει μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού Πατήστε το πλήκτρο έναρξης / λήξης. Για να διαλύσετε το αφρό, διαλύστε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό σε μισό λίτρο νερό και αδειάστε το μέσα στη θήκη του απορρυπαντικού. Πατήστε το πλήκτρο έναρξης / λήξης μετά από 5-10 λεπτά.
Έχετε χρησιμοποιήσει ακατάλληλο απορρυπαντικό Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων
Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό Τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα για το πρόγραμμα που επιλέξατε Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα
Δεν επαρκεί η ποσότητα του απορρυπαντικού που χρησιμοποιήθηκε. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού
Υπερβολική ποσότητα ρούχων Μην υπερβαίνετε το συνιστώμενο βάρος ρούχων και τοποθετήστε τα ρούχα ένα - ένα
Το νερό είναι πολύ σκληρό Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού
Τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον κάδο. Ανακατατάξτε τα ρούχα
Το πλυντήριο γεμίζει και αδειάζει το νερό συνεχώς Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης είναι τοποθετημένο σε χαμηλότερη θέση σε σχέση με το πλυντήριο Τοποθετήστε το στόμιο του εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο κατάλληλο ύψος. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται τουλάχιστον 60cm ψηλότερα από την επιφάνεια του πατώματος
Δεν φαίνεται το νερό μέσα στον κάδο κατά τον κύκλο πλυσίματος Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το νερό βρίσκεται στο κάτω σημείο του κάδου Οι καινούριας τεχνολογίας συσκευές είναι προγραμματισμένες να εκτελούν πλύσεις με πολύ λιγότερο νερό από ότι παλιότερα
Υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού πάνω στα ρούχα Μερικά απορρυπαντικά δεν διαλύονται καλά αφήνοντας υπολείμματα Κάντε ένα επιπλέον ξέβγαλμα στα ρούχα σας
Υπάρχουν γκρι λεκέδες πάνω στα ρούχα. Υπολείμματα από αλοιφές, λεκέδες λαδιού ή γράσου Στην επόμενη πλύση, χρησιμοποιείστε την μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα απορρυπαντικού
Η διαδικασία στυψίματος δεν γίνεται ή αρχίζει με καθυστέρηση ΔΕΝ είναι πρόβλημα. Το σύστημα ελέγχου ομοιόμορφης κατανομής των ρούχων στο τύμπανο προσπαθεί να ανακατατάξει τα ρούχα. Όταν αυτό πραγματοποιηθεί, θα αρχίσει η διαδικασία στυψίματος Προσπαθήστε να πλένετε μικρά και μεγάλα κομμάτια μαζί, για να μειώσετε την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων μέσα στο τύμπανο
Τρέχουν νερά κάτω από την συσκευή Το ρακορ του σωλήνα παροχής ή ο σωλήνας αποχέτευσης στάζουν Ελέγξτε την υδραυλική σύνδεση της συσκευής. Στην περίπτωση που έχουν φθαρεί και χρήζουν αντικατάστασης
Η πόρτα της συσκευής δεν ανοίγει Έχει επιλεχθεί διακοπή ξεβγάλματος Παρακαλούμε επιλέξτε "απαντληση" η "στύψιμο"
H ασφάλεια της πόρτας είναι ακόμα ενεργή Περιμένετε 5 λεπτά μέχρι να απενεργοποιηθεί η ασφάλεια της πόρτας. Εναλλακτικά, διακόψτε την παροχή ρεύματος της συσκευής και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρις ότου ανοίξει η πόρτα
Δεν παίρνει το απορρυπαντικό από την θήκη 1 Λανθασμένος χειρισμός –επιλογή προγράμματος χωρίς προπλυση Παρακαλούμε επιλέξτε το πρόγραμμα "Χρωματιστά 60 βαθμοί με προπλυση"
Υπολείμματα απορρυπαντικού στην σαπουνοθηκη – Εξαγωγή αφρού από αυτήν Φραγμένη σαπουνοθηκη , υπερβολική δοσολογία απορρυπαντικού Καθαρίστε και στεγνώστε την σαπουνοθηκη. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για την απομάκρυνση υπολειμμάτων απορρυπαντικού στα τυφλά σημεία αυτής. Μειώστε την δοσολογία στην επομένη πλύση

Πλυντήριο Πιάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Η συσκευή δεν ξεκινά – Δεν παίρνει νερό Η ασφάλεια είναι καμένη Ελέγξτε την ασφάλεια του ηλεκτρολογικού πίνακα
Υπάρχει πρόβλημα στην παροχή ρεύματος π.χ. διακοπή ρεύματος Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
Το πλήκτρο έναρξης / λήξης δεν έχει πατηθεί Πιέστε το πλήκτρο έναρξης / λήξης
Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά Κλείστε καλά την πόρτα. Θα πρέπει να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ»
Η βρύση είναι κλειστή Ελέγξτε την παροχή νερού
Το φίλτρο στον σωλήνα παροχής είναι βουλωμένο Ελέγξτε το φίλτρο της συσκευής. Βρίσκεται τοποθετημένο στο σημείο σύνδεσης του σωλήνα παροχής με τη συσκευή
Η συσκευή δεν βγάζει τα νερά Ο σωλήνας αποχέτευσης έχει βουλώσει ή τσακίσει Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης
Η τάπα του σιφονιού της αποχέτευσης είναι κλειστή Ελέγξτε την τάπα που καταλήγει ο σωλήνας αποχέτευσης
Ο κάτω βραχίονας περιστρέφεται δύσκολα Ο βραχίονας έχει μπλοκάρει από υπολείμματα φαγητού ή ξένων αντικειμένων Ελέγξτε την περιοχή γύρω από τον κάτω βραχίονα. Ξεπλένεται καλά τα ακάθαρτα σκεύη πριν την τοποθέτηση τους στην συσκευή
Ασυνήθιστη δημιουργία αφρού Λανθασμένη τοποθέτηση του απορρυπαντικού στη θήκη του λαμπρυντικου. Μεγάλη δοσολογία απορρυπαντικού στην σαπουνοθήκη Καθαρίστε την θήκη της σαπουνοθήκης. Μικρότερη δοσολογία στην επομένη χρήση της συσκευής
Υπολείμματα απορρυπαντικού στην σαπουνοθήκη Η σαπουνοθήκη ήταν κατά την τοποθέτηση του απορρυπαντικού υγρή Κατά την τοποθέτηση του απορρυπαντικού η σαπουνοθήκη θα πρέπει να είναι στεγνή
Χτύπημα και τρίξιμο κατά το πλύσιμο Ο βραχίονας χτυπά πάνω στα σκεύη Προσέξτε την ορθή τοποθέτηση των σκευών εντός της συσκευής
Υπολείμματα φαγητού πάνω στα σκεύη Τα σκεύη δεν τοποθετήθηκαν σωστά και το νερό δεν μπόρεσε να φτάσει σε όλες τις επιφάνειες Προσέξτε την ορθή τοποθέτηση των συσκευών εντός της συσκευής. Ελέγξτε τα μπεκ των βραχιόνων, τα φίλτρα και τις επιλογές σε πρόγραμμα και απορρυπαντικό. Συντήρηση της συσκευής ίσως να απαιτηθεί
Τα καλάθια ήταν παραφορτωμένα
Τα σκεύη ακουμπούσαν μεταξύ τους
Ελλιπής ποσότητα απορρυπαντικού
Λανθασμένη επιλογή προγράμματος
Τα μπεκ των βραχιόνων βουλωμένα από υπολείμματα φαγητού
Στα σκεύη παραμένουν άσπροι λεκέδες, τα ποτήρια είναι θαμπά Ελλιπής ποσότητα απορρυπαντικού Ελέγξτε την σωστή εφαρμογή των ως άνω και προχωρήστε στις απαραίτητες πληρώσεις
Η ρύθμιση του λαμπρυντικού είναι χαμηλή
Το καπάκι του αλατιού δεν ασφαλίζει σωστά
Παρά την υψηλή σκληρότητα του νερού δεν έχει τοποθετηθεί αλάτι στην συσκευή
Τα σκεύη δεν στεγνώνουν Έγινε επιλογή προγράμματος χωρίς στέγνωμα. Τα σκεύη βγήκαν γρήγορα από την συσκευή  
Λεκέδες που δεν καθαρίζουν καλά , αλλαγή χρωματισμού σε πλαστικά μέρη Το απορρυπαντικό έχει μικρή περιεκτικότητα σε λευκαντική ουσία. Ελέγξτε την σύνθεση του απορρυπαντικού. Πιθανόν επιλογή προγράμματος με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης
Τα ποτήρια χάνουν την λάμψη τους, αλλάζουν χρώμα Ελέγξτε κατά πόσον τα ποτήρια είναι εγκεκριμένα για πλύση σε πλυντήριο πιάτων Έλεγχος στάθμης αλατιού και λαμπρυντικού

Φούρνος μικροκυμάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Η συσκευή δεν λειτουργεί και ο πίνακας ελέγχου δεν έχει ενδείξεις Δεν είναι στην πρίζα Βάλτε σωστά το φις στην πρίζα ή βγάλτε το από την πρίζα περιμένετε 10 sec και τοποθετήστε το ξανά
Υπάρχει πρόβλημα στην παροχή ρεύματος Ελέγξτε την πρίζα παροχής ρεύματος με μια άλλη συσκευή
Δεν λειτουργούν τα μικροκύματα Λάθος προγραμματισμός Ελέγξτε αν ο πίνακας ελέγχου και ο χρονομετρητής έχουν προγραμματιστεί σωστά
Η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλειστή Κλείστε καλά την πόρτα ώστε να ασφαλίσει διαφορετικά τα μικροκύματα δεν θα λειτουργήσουν
Σπινθηρισμοί κατά την λειτουργία Ο φούρνος λειτούργησε τελείως άδειος Η λειτουργία των μικροκυμάτων με τον φούρνο άδειο είναι εντελώς λανθασμένη. Στην περίπτωση που θέλετε να δοκιμάσετε κάτι, τοποθετείστε ένα ποτήρι με νερό. Αποφύγετε σκεύη που περιέχουν στην σύνθεση τους επιμεταλλωμένα μέρη
Χρησιμοποίηση σκεύους με επιμεταλλωμένα μέρη
Ο δίσκος περιστροφής δεν περιστρέφεται   Ελέγξτε για ξένα αντικείμενα που εμποδίζουν την σωστή περιστροφή αυτού

Ψυγείο καταψύκτης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Η συσκευή δεν λειτουργεί Δεν είναι στην πρίζα Βάλτε την συσκευή στην πρίζα
Η πρίζα δεν λειτουργεί Ελέγξτε την πρίζα παροχής ρεύματος με μια άλλη συσκευή
Οι θερμοστάτες είναι στην θέση 0 Ρυθμίστε τους θερμοστάτες στην κατάλληλη θέση
Η συσκευή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Δεν αποδίδει ή πιάνει πάγο Η συσκευή είναι υπερφορτωμένη Αποφεύγετε να φορτώνεται υπερβολικά το ψυγείο σας με τρόφιμα. Τοποθετήστε τα με τρόπο που να μην εμποδίζουν την σωστή κυκλοφορία του ψυχρού αέρα
Το ψυγείο δεν είναι κατηγορίας NO FROST ή κλάσης TROPIC Για συσκευές κατηγορίας NO FROST θα πρέπει να τους γίνεται απόψυξη 2 φορές τον χρόνο. Για συσκευές κατηγορίας διαφορετικής από TROPIC, το μοτέρ σταματά να αποδίδει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 32 βαθμών C
Οι πόρτες ανοιγοκλείνουν συχνά ή παραμένουν ανοικτές για αρκετή ώρα Μειώστε την συχνότητα ανοίγματος των πορτών
Οι πόρτες δεν κλείνουν ερμητικά Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή του λάστιχου πόρτας και την ορθή στεγανοποίηση αυτού
Λανθασμένη ρύθμιση του θερμοστάτη Ρυθμίστε κατάλληλα τον θερμοστάτη
Ανεπαρκής αερισμός της συσκευής Φροντίστε να υπάρχουν τουλάχιστον 2cm χώρου γύρω και πίσω από αυτήν
Υπάρχει συσσωρευμένη σκόνη στον συμπυκνωτή Καθαρίστε τον συμπυκνωτή
Υπάρχει νερό στο κάτω μέρος του ψυγείου Ο αγωγός αποστράγγισης στην πλάτη του ψυγείου είναι φραγμένος Καθαρίστε τον αγωγό χρησιμοποιώντας κάποιο πχ. καλαμάκι. Αποφεύγετε την χρήση αιχμηρών αντικειμένων
Θορυβώδης λειτουργία Η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη Ρυθμίστε τα ποδαράκια ευθυγράμμισης της
Αντικείμενα που είναι πάνω στην συσκευή σας δονούνται Συντονισμός. Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα πάνω σε αυτήν